Ceník

Ošetření koně Dornovou metodou (+ Equine Touch)

700 Kč

Ošetření koně metodou Equine Touch

200 Kč

Výcviková lekce

od 300 Kč

Cestovné

V případě více klientů na trase se cestovné rozpočítává


4 Kč/ Km