O mně

Už od dětství mě přitahují zvířata, fascinuje dokonalý systém přírody a její neskutečná krása. Nejbližší jsou mi koně a psi, kteří tvoří velkou součást mého života. Právě oni jsou pro mě velkým hnacím motorem, inspirací, životními učiteli a především skvělými parťáky.

Co mě baví a naplňuje nejvíce, je práce a komunikace s koňmi. Snažím se pracovat spravedlivě, s citem, láskou a porozuměním. K tomu mi pomáhají bytosti, které do mé cesty přijdou vždy v ten správný čas, doplní část mé mozaiky a posunují mě tím správným směrem opět o něco dále. Největší učitelé jsou pro mě však samotní koně, především můj vlastní kůň Picasso.

Má cesta mě zavedla k tomu, abych své znalosti a zkušenosti předávala dále, proto se věnuji výcviku koní a jezdců a jsem držitelkou licence instruktora pod ČJF.

Můj způsob práce s koňmi však nesouzní s klasickým sportovním, často velmi nekorektním stylem ježdění dnešní moderní doby.

Kromě vzdělávání se ohledně výcviku koní mám za sebou několik kurzů terapií koní. Vše do sebe krásně zapadá a tuto cestu vnímám jako nekonečnou. 


Vzdělání

Po absolvování přírodovědného Gymnázia Botičská jsem vystudovala bakalářský obor na ČZU v Praze - Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty a následně magisterský obor Zájmové chovy - chov koní. Absolvovala jsem kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáže, kurz Dornova metoda - zvířata, seminář Dornova metoda - zvířata, kurz Dornova metoda PLUS a Breussovy masáže a kurzy The Equine Touch level I a level II. V září 2016 jsem se stala Doporučeným terapeutem Dornovy metody pro zvířata.

Protože vzdělání nikdy nekončí, do budoucna mám v plánu se učit dalším technikám a terapiím pro koně.

Po té jezdecké stránce se aktivně a pravidelně dlouhodobě vzdělávám. Již několik let spolupracuji s Evou Hlaváčkovou a Kateřinou Santarovou, kterým oboum patří velké díky. Mimo to se jezdím inspirovat a vzdělávat na různá soustředění a kurzy, kterých jsem navštívila mnoho buď jako aktivní účastník s koněm, nebo jako divák. Se svým koněm jsem vyjela například i na kurz Honzy Bláhy. 

Pravidelně jezdím několik různých koní, kteří mi též umožňují získávat zkušenosti a stále lepší jezdecké a výcvikové schopnosti. Ti, kteří se podílí na mém růstu, jsou i moji svěřenci. Baví mě být součastí procesů, kdy se dvojice dostávají na společné cestě postupnými krůčky dál, když jezdci zažívají, jak jemný, ochotný a uvolněný může jejich kůň být. Když má jezdec touhu na sobě pracovat, aby mohl být pro svého koně lepším člověkem. Když lidi pochopí, že koně nám můžou dát něco daleko lepšího a hlubšího, než mašle a poháry ze závodů.

© 2017 HORSE IN BALANCE
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky