Při výcviku koní a jezdců je mým cílem spokojeně spolupracující dvojice. Zabývám se jak prací ze země a přirozenou komunikací, tak korektním ježděním.

Na každého koně se dívám jako na individuální bytost, která má různé fyzické i psychické možnosti a nedostatky. Stejně tak je to i s jezdci. Vždy se snažím najít tu nejlepší možnou cestu, jak s dvojicí pracovat a pomoci jim tak posouvat se dopředu za jejich cíly.

Své svěřence vedu k tomu, aby ke svým koním přistupovali korektně, spravedlivě a citlivě. Důležitý je pro mě vztah mezi člověkem a koněm založený na vzájemném respektu, důvěře a porozumění. Ráda před sebou vidím partnerství, pokoru a úctu ke koni, ne jezdce a jeho sportovní náčiní.  

Věřím, že jen kůň, který se cítí psychicky a fyzicky v pohodě, může dobře spolupracovat a podávat kvalitní výkony.
© 2017 HORSE IN BALANCE
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky